Manual Upload Data Gabung Daerah
2 November 2018 admin

Manual Upload Data Gabung Daerah

 1. Login sebagai JU Daerah. Akses login telah diberikan oleh JU Negeri kepada JU Daerah masing-masing.
 2. Klik pada menu Upload Data.
 3. Pilih dan masukkan 3 fail txt iaitu JQAFMurid.txt, JQAFGuru.txt dan JQAFSekolah.txt pada ruangan yang berkenaan.
 4. Isi semua maklumat yang diperlukan pada ruangan yang berkenaan.
 5. Setelah selesai, klik butang SIMPAN.
 6. Fail txt akan diupload ke dalam storan server.
 7. Setelah selesai upload, anda perlu membuat semakan terhadap fail yang telah diupload terutamanya pada jumlah saiz setiap fail yang telah diupload adalah sama dengan jumlah saiz fail asal.
 8. Setelah semua perkara tersebut adalah betul, anda perlu menekan butang PROSES DATA untuk memproses data dari fail txt ke dalam pangkalan data server.
 9. Anda akan diberitahu jika proses tersebut telah selesai.
 10. PERINGATAN! Hanya klik sekali sahaja butang PROSES DATA.
 11. Anda boleh menyemak data yang telah diproses di menu Verifikasi Data.