[BETA] Analisa e-Pelaporan Online
2 November 2018 admin

[BETA] Analisa e-Pelaporan Online

  1. Bermula kutipan OKTOBER 2018, JU Kebangsaan telah melakukan percubaan untuk memperkenalkan Analisa e-Pelaporan Online.
  2. Disebabkan analisa ini masih dalam proses percubaan, adalah diharapkan para guru tidak mengambilnya sebagai analisis data yang muktamat.
  3. Analisa Online akan diperkemaskan untuk kegunaan di masa hadapan.