Sistem ePelaporan Bersepadu Program j-QAF 2020
21 September 2020 admin

Muat turun di bawah.

Kegunaan : OKTOBER 2020 SAHAJA
Kemaskini : 16/09/2020
Nama Installer : ePelaporanOKT2020_16092020.exe
Lokasi Pemasangan : C:/BPI
Nama File System selepas pemasangan: ePelaporan - SemakanOKT2020
Nama File Storan selepas pemasangan: BPIData2018
Nama Ikon di Desktop selepas pemasangan : ePelaporan j-QAF OKT 2020
Kata Pengguna Sistem : KODSEKOLAH
Kata Laluan Sistem : BPIJQAF
Keperluan Sistem : Access 2010 ke atas (32 Bit sahaja)
Keperluan OS : Windows sahaja